Om värden och deras olika värden: Europeiskt mervärde – Del 2

Reblogged from my guest week at: Humanistportalen. iv) Framhävande av kulturmiljöer och kulturminnesmärken inom gemenskapen för att öka kännedomen om den europeiska kulturen. vii) Projekt som syftar till att framhäva kulturell mångfald och flerspråkighet, till att främja ömsesidig medvetenhet om de europeiska folkens historia, rötter och gemensamma kulturella värden samt om deras gemensamma kulturarv”  (Exempel på... Continue Reading →

Om värden och deras olika värden: Europeiskt mervärde – Del 1

Reblogged from my guest week at: Humanistportalen. I takt med det senaste decenniets samhälleliga och forskningspolitiska utveckling har begrepp som nytta och värde blivit centrala. Mätbarhet blir allt viktigare, snabba resultat och direkt samhällspåverkan premieras inom utvärderingsprocesser och fördelning av medel. Som en del i denna utveckling har naturvetenskapliga modeller i allt högre grad fått styra idealen om god forskning... Continue Reading →

Money Talks

Reblogged from my guest week at: Humanistportalen. I mina fältanteckningar står det om ett samtal jag hade 2012 med en person knuten till en transnationell grupp om EU-lagstiftning och politik på kulturarvsområdet. Presentationen av mig själv och mitt ämne gick inte riktigt hem, för vips förvandlades det hela till en intervju om min forskning. Personen förklarade... Continue Reading →

När Europa mötte världen

Reblogged from my guest week at: Humanistportalen. I takt med den ökade ekonomiska och politiska integrationen inom EU har medlemsländerna i allt högre grad också börjat ’ställa ut Europa’ och förhålla sin nationella historieskrivning till samtidens politiska omgivning(1). I dessa åtaganden ställs museets traditionella roll – att föra fram, bevara och samtidigt bearbeta kulturella värden – på... Continue Reading →

Att få Europa på hjärnan

Reblogged from my guest week at: Humanistportalen.   Arkeologer är, inte helt oväntat, bättre på att undersöka det förflutna – sin egen disciplinhistoria inkluderad – än att undersöka vilka berättelser vi är samskapare till i nuet. Utöver att studera en svunnen verklighet genom materiella lämningar, så har vi sedan 1970-talet vänt och vridit på arkeologins roll... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑