Session at the EAA in Maastricht

On September 1st, Herdis Hølleland and I held a session called: Archaeology and the European Far-right: attitudes and responses from heritage bureaucracies (abstract, see also Herdis post). It took place on Friday afternoon, in a hot conference room with a tiny screen. Despite this, 45 people showed up to discuss the question: What does the rise of... Continue Reading →

Research Days at Stockholm University

Most of us have, at some point, exaggerated our own excellence or creatively adapted our ideas to fit the criteria when applying for a job or for project funding. Do these phrasings and promises really matter in the long run or are they just application poetry?

Om värden och deras olika värden: Europeiskt mervärde – Del 2

Reblogged from my guest week at: Humanistportalen. iv) Framhävande av kulturmiljöer och kulturminnesmärken inom gemenskapen för att öka kännedomen om den europeiska kulturen. vii) Projekt som syftar till att framhäva kulturell mångfald och flerspråkighet, till att främja ömsesidig medvetenhet om de europeiska folkens historia, rötter och gemensamma kulturella värden samt om deras gemensamma kulturarv”  (Exempel på... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑